T&E Industries, Inc.

Phone: (973) 672-5454 Fax: (973) 672-0180

Multi Terminal Headers

Multi Terminal Headers 1 | Multi Terminal Headers 2
Multi Terminal Headers: G-    -HS-W040 SERIES

FIG. #2
Multi Terminal Headers
FIG. #1
Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
B.L.
F.T.
P1
P2
P3
PC1
PC2
FIG.
AVAILABLE PIN LAYOUTS
G-375-HS-W040
0.375
0.343
0.100
0.050
11/64
19/64
 
0.150
 
1
2B-4B,1C
G-402-HS-W040
0.402
0.343
0.100
0.050
11/64
19/64
 
0.150
 
1
2b-4b,1C
G-730-HS-W040
0.730
0.625
0.093
0.031
3/16
9/32
 
0.375
 
1
1B-8B2C-6C, 3D-5D, 9D, 6E, 3F, 5G
G-800-HS-W040
0.800
0.770
0.100
0.062
7/32
1/4
7/16
0.498
0.212
1
1B-14B,2C-12C,3D,4D, 5D,11D,12D, 6E,11E,3F,3G
G-900-HS-W040
0.900
0.840
0.100
0.062
7/32
9/32
15/32
0.550
0.250
2
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 11E,3F,3G,5G,11G
G-1000-HS-W040
1.000
0.960
0.100
0.062
7/32
9/32
15/32
0.656
0.312
2
17B,14C,15C,16C, 18C, 21C,16D


Multi Terminal Headers: GR-    -HS-W040 SERIES


FIG. #2
Multi Terminal Headers
FIG. #1
Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
B.L.
F.T.
P1
P2
P3
PC1
PC2
FIG.
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GR-375-HS-W040
0.375
0.343
0.100
0.050
11/64
19/64
 
0.150
 
1
2B-4B,1C
GR-402-HS-W040
0.402
0.343
0.100
0.050
11/64
19/64
 
0.150
 
1
2B-4B,1C
GR-730-HS-W040
0.730
0.625
0.093
0.031
7/32
1/4
 
0.375
 
1
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 9D, 6E, 3F, 5G
GR-800-HS-W040
0.800
0.770
0.100
0.062
13/64
9/32
15/32
..498
0.212
1
1B-14B, 2C-12C, 3D, 3F, 3G, 4D, 5D, 11D, 12D,6E, 11E
GR-900-HS-W040
900.000
0.840
0.100
0.062
13/64
19/64
31/64
0.550
0.250
2
1B-14B,2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 11E, 3F, 3G, 5G, 11G
GR-1000-HS-W040
1.000
0.960
0.100
0.062
13/64
19/64
31/64
0.656
0.312
2
17B, 14C,15C, 16C, 18, 21C, 16D


Multi Terminal Headers: G-    -HS-W060 SERIES


Multi Terminal Headers

 
PART NUMBER
F.D.
B.D.
E.L.
F.T.
P1
P2
P3
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
G-800-HS-W060
0.800
0.770
0.100
0.062
13/64
19/64
33/64
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
G-900-HS-W060
0.900
0.840
0.100
0.062
13/64
19/64
33/64
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 3F, 5F, 3G, 11G


Multi Terminal Headers: GR-    -HS-W060 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
E.L.
F.T.
P1
P2
P3
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GR-800-HS-W060
0.800
0.770
0.100
0.062
13/64
19/64
33/64
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
GR-900-HS-W060
0.900
0.840
0.100
0.062
13/64
19/64
33/64
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 3F, 5F, 3G, 11G


Multi Terminal Headers: G-    -TS-W040 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
B.L.
F.T.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
G-730-TS-W040
0.730
0.625
0.093
0.303
3/16
3/16
0.375
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 9D, 6E, 3F, 5G
G-800-TS-W040
0.800
0.770
0.100
0.062
7/32
9/32
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
G-900-TS-W040
0.900
0.840
0.100
0.062
7/32
9/32
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 11E, 3F, 3G, 5G, 11G
G-1000-TS-W040
1.000
0.960
0.100
0.062
7/32
9/32
0.656
0.312
17B, 14C-16C, 18C, 21C, 16D


Multi Terminal Headers: GR-    -TS-W040 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
E.L.
F.T.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GR-500-TS-W040
0.500
0.470
0.100
0.040
7/32
5/16
0.210
 
1B-4B
GR-600-TS-W040
0.600
0.562
0.100
0.040
7/32
5/16
0.298
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 3F
GR-730-TS-W040
0.730
0.625
0.093
0.030
7/32
5/16
0.375
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 9D, 6E, 3F, 5G
GR-800-TS-W040
0.800
0.770
0.100
0.062
13/64
21/64
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
GR-900-TS-W040
0.900
0.840
0.100
0.062
13/64
21/64
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 11E, 3F, 3G, 5G, 11G
GR-1000-TS-W040
1.000
0.960
0.100
0.062
13/64
21/64
0.656
0.312
17B, 14C, 15C, 16C, 18C, 21C, 16D


Multi Terminal Headers: G-    -TS-W060 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
E.L.
F.T.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
G-800-TS-W060
0.800
0.770
0.100
0.062
7/32
9/32
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
G-900-TS-W060
0.900
0.840
0.100
0.062
7/32
9/32
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 3F, 5F, 3G, 11G

Multi Terminal Headers 1 | Multi Terminal Headers 2