T&E Industries, Inc.

Phone: (973) 672-5454 Fax: (973) 672-0180

Multi Terminal Headers

Multi Terminal Headers 1 | Multi Terminal Headers 2
Multi Terminal Headers: GR-    -TS-W060 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
E.L.
F.T.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GR-800-TS-W060
.800
.770
.100
.062
13/64
5/16
.498
.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
GR-900-TS-W060
.900
.840
.100
.062
13/64
5/16
.550
.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-, 6E, 3F, 5F, 3G, 11G


Multi Terminal Headers: G-    -PS-W040 SERIES


Multi Terminal Headers

PART NUMBER
F.D.
B.D.
B.L.
F.T.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
G-730-PS-W040
0.730
0.625
0.093
0.030
3/16
5/16
0.375
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 9D, 6E, 3F, 5G
G-800-PS-W040
0.800
0.770
0.100
0.062
7/32
9/32
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
G-900-PS-W040
0.900
0.840
0.100
0.062
7/32
9/32
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 11E, 3F, 3G, 5G, 11G
G-1000-PS-W040
1.000
0.960
0.100
0.062
7/32
9/32
0.656
0.312
17B, 14C, 15C, 16C, 18C, 21C, 16D


Multi Terminal Headers: GR-    -PS-W040 SERIES


Multi Terminal Headers

 
PART NUMBER
F.D.
B.D.
B.L.
F.T.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GR-730-PS-W040
0.730
0.625
0.093
0.030
7/32
9/32
0.375
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 9D, 6E, 3F, 5G
GR-800-PS-W040
0.800
0.770
0.100
0.062
13/64
19/64
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D-5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
GR-900-PS-W040
0.900
0.840
0.100
0.062
13/64
19/64
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 11E, 3F, 3G, 5G, 11G
GR-1000-PS-W040
1.000
0.960
0.100
0.062
13/64
19/64
0.656
0.312
17B, 14C-16C, 18C, 21C, 16D


Multi Terminal Headers: G-    -RR-W040 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
E.L.
F.T.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
G-730-RR-W040
.730
.625
.093
.030
11/64
1/4
.375
 
7B
G-800-RR-W040
.800
.770
.100
.062
11/64
1/4
.468
 
9B
G-800-RR-W040
.800
.770
.100
.062
11/64
1/4
.375
 
7B
G-800-RR-W040
.800
.770
.100
.062
11/64
1/4
.498
.212
14B, PL13D
G-900-RR-W040
.900
.840
.100
.062
11/64
1/4
.375
 
7B
G-900-RR-W040
.900
.840
.100
.062
11/64
1/4
.468
 
9B
G-900-RR-W040
.900
.840
.100
.062
11/64
1/4
.498
.212
14B, PL13D
G-1000-RR-W040
1.000
.900
.100
.062
11/64
1/4
.656
.312
14D, PL16B, PL200

Multi Terminal Headers

Multi Terminal Headers


Multi Terminal Headers: GR-    -RR-W040 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
B.D.
B.L.
F.T.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GR-730-RR-W040
.730
.625
.093
.030
11/64
1/4
.375
 
7B
GR-800-RR-W040
.800
.770
.100
.062
11/64
1/4
.375
 
7B
GR-800-RR-W040
.800
.770
.100
.062
11/64
1/4
.468
 
9B
GR-800-RR-W040
.800
.770
.100
.062
11/64
1/4
.498
.212
14B,PL13D,PL13E
GR-900-RR-W040
.900
.840
.100
.062
11/64
1/4
.375
 
7B
GR-900-RR-W040
.900
.840
.100
.062
11/64
1/4
.468
 
9B
GR-900-RR-W040
.900
.840
.100
.062
11/64
1/4
.498
.212
14B,PL13D,PL13E
GR-1000-RR-W040
.1000
.960
.100
.062
11/64
1/4
.656
.312
14D,PL16B,PL20D


Multi Terminal Headers: GU-    -HS-W040 SERIES
FIG. #2

Multi Terminal Headers


FIG. #1

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
I.F.D.
B.D.
FIG.
P1
P2
P3
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GU-500-HS-W040
.500
.470
.470
1
3/8
3/32
 
.210
 
1B-4B
GU-600-HS-W040
.600
.570
.562
1
3/8
3/32
 
.298
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D,3F
GU-750-HS-W040
.750
.720
.695
1
3/8
3/32
 
.375
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 9D, 6E, 3F, 5G
GU-800-HS-W040
.800
.766
.770
1
3/8
3/32
9/16
.498
.212
3D, 3F, 3G, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E
GU-900-HS-W040
.900
.870
.831
2
13/32
3/32
19/32
.550
.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 11E, 3F, 3G, 5G, 11G
GR-1000-HS-W040
1.000
.970
.960
2
13/32
3/32
19/32
.656
.312
17B, 14C, 15C, 16C, 18C, 21C, 16D


Multi Terminal Headers: GU-    -HS-W060 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
I.F.D.
B.D.
P1
P2
P3
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GU-800-HS-W060
0.800
0.776
0.770
13/32
3/32
5/8
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
GU-900-HS-W060
0.900
0.870
0.831
13/32
3/32
5/8
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 3F, 5F, 3G, 11G


Multi Terminal Headers: GU-    -TS-W060 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
I.F.D.
B.D.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GU-800-TS-W060
0.800
0.776
0.770
27/64
3/32
0.498
0.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
GU-900-TS-W060
0.900
0.870
0.831
27/64
3/32
0.550
0.250
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 3F, 5F, 3G, 11G


Multi Terminal Headers: GU-    -RR-W040 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
I.F.D
B.D.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GU-750-RR-W040
.750
.720
.695
1/4
7/64
.375
 
7B
GU-800-RR-W040
.800
.766
.770
1/4
7/64
375
 
7B
GU-800-RR-W040
.800
.776
.770
1/4
7/64
468
 
9B
GU-800-RR-W040
.800
.776
.770
1/4
7/64
.498
212
14B, PL13D, PL13E
GU-900-RR-W040
.900
.870
.831
1/4
7/64
.498
212
14B, PLD13D, PL13E
GU-900-RR-W040
.900
870
831
1/4
7/64
375
 
7B
GU-900-RR-W040
.900
870
831
1/4
7/64
468
 
9B
GU-1000-RR-W040
1.000
.970
.960
1/4
7/64
656
312
14D, PL16B, PL20D


Multi Terminal Headers: GU-    -PS-W040 SERIES

Multi Terminal Headers
PART NUMBER
F.D.
I.F.D
B.D.
P1
P2
PC1
PC2
AVAILABLE PIN LAYOUTS
GU-500-PS-W040
.500
.470
.470
13/32
3/32
.210
 
1B-4B
GU-600-PS-W040
.600
.570
.562
13/32
3/32
.298
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 3F
GU-750-PS-W040
.750
.720
.695
13/32
3/32
.468
 
1B-8B, 2C-6C, 3D-5D, 9D, 6E, 3F, 5G
GU-800-PS-W040
.800
.766
.770
13/32
3/32
.498
.212
1B-14B, 2C-12C, 3D, 4D, 5D, 11D, 12D, 6E, 11E, 3F, 3G
GU-900-PS-W040
.900
.870
.831
13/32
3/32
.498
.212
1B-14B, 2C-12C, 3D-13D, 3E-6E, 11E, 3F, 3G, 5G, 11G
GU-1000-PS-W040
1.000
.970
.960
13/32
3/32
.656
.312
17B, 14C, 15C, 16C, 18C, 21C, 16D


Multi Terminal Headers

Multi Terminal Headers 1 | Multi Terminal Headers 2